Duurzaam ondernemen

Watson&Volts richt zich niet enkel tot de mens en haar ontwikkeling, maar stelt het milieu en de samenleving als geheel centraal binnen de organisatie. De 5 P’s zijn hierbij enorm belangrijk.
Duurzaam

People, Prosperity, Peace, Partnership, Planet

De 5 P's zijn
enorm belangrijk

Watson-Volts-Duurzaamheid

We hebben geen glazen bol, maar...

Bij Watson&Volts komen leveranciers slechts één keer per week langs. Door het centrale stockbeheer in onze wagens en ons magazijn kunnen we onze voorraad en nodige materialen zeer nauwkeurig inschatten.

Uw project helpt

Door te kiezen voor domotica, maakt u eigenlijk al het grootste verschil. Er is minder verspilling en er wordt bewuster omgegaan met natuurlijke bronnen. Door nauwkeurige energiemetingen en zuinige LED-verlichting draagt uw woning bij aan een groenere wereld.

Onze verplaatsingen

Watson&Volts rijdt enkel in Euro 6-wagens. Die zijn allemaal uitgerust met een track & trace-systeem én we rijden maximaal 100 km/u. Veiliger, duurzaam en meer tijd voor een babbel onder collega’s.  We go full electric, Watson&Volts gaat de uitdaging aan om tegen 2030 het wagenpark volledig te vernieuwen naar 100% elektrisch. 

Afval

Een intern afvalinzamelplan zorgt ervoor dat onze afvalstoffen optimaal selectief worden ingezameld. Watson&Volts hecht hierbij veel belang aan de principes van de Ladder van Lansink.

BOS+

Beetje extra groen, wie houdt daar niet van? Watson&Volts schenkt per uitgevoerd project 10 bomen aan BOS+. Deze Vlaamse non-profitorganisatie plant onze bomen waar ze het meeste nodig zijn. Check zeker eens Bosplus.be

People

Training en opleiding

Een belangrijke succesfactor is de voortdurende training & opleiding van onze werknemers om een duurzaam en gemotiveerde samenwerking te realiseren. Talentontwikkeling is een topprioriteit voor Watson&Volts. Niet alleen om bestaande competenties nog verder aan te scherpen, maar ook om nieuwe te ontdekken. – Zo krijgen medewerkers meer inzichten in de productieprocessen en evolueren ze mee met de nieuwe duurzame technologieën. Vanuit die filosofie zag de “Watson&Volts Academy“ het daglicht.

Innovatie

Innovatie en maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaam ondernemen is hierbij de sleutel. De vraag naar duurzame producten stijgt. Door slimme en innovatieve producten op de markt te brengen komt Watson&Volts zijn klanten hiermee tegemoet.

Watson-Volts-Duurzaamheid