Vinderhoute

Op dit kasteeldomein kregen we de kans een volledig domoticasysteem te voorzien. Daarenboven verzorgden wij ook de perimetrische beveiliging in combinatie van een IP-camerasysteem.